Doe het zelf

Doe het zelf

Zelf uw nieuwe vloer op een zwevende ondervloer plaatsen? Dat kunt u prima zelf! Wij geven nog een enkele aanwijzingen. Immers: een mooi eindresultaat vergt een goed begin!

Meet het restvochtgehalte van uw vloer

Het is verstandig om voor plaatsing het restvochtgehalte van uw vloer te meten, zeker in het geval van nieuwbouw. Mocht u zelf geen vochtmeter hebben dan kunt u die bij ons lenen. Heeft uw woning een houten etagevloer dan zijn er andere factoren van toepassing.

Restvochtgehalte verlagen

Als blijkt dat de vloer in uw woning een te hoog vochtgehalte bezit, kunt u dit eenvoudig tot een acceptabel niveau brengen. Stook uw (vloer)verwarmingssysteem op naar 20 à 22 graden Celsius. Eenmaal per dag zet u de boel een uur open. Dit herhaalt u totdat het vochtgehalte van een acceptabel niveau is.

Oneffenheden

Oneffenheden op uw ondervloer kunt u egaliseren met egaline of een gelijksoortig materiaal. Dit is afhankelijk van het type ondervloer en de mate van oneffenheden.

Acclimatiseren

Laat de producten eerst acclimatiseren, want de vloerdelen die u gaat plaatsen komen van een plek waar de condities anders zijn dan bij u in de woning. Het acclimatiseren is sterk afhankelijk van product en houtsoort, en kan 12-uur tot enkele dagen in beslag nemen.

Vochtscherm

Pas altijd een vochtscherm toe. Dit houdt optrekkend vocht tegen. Laat de banen elkaar overlappen met een breedte van ca. 20 a 30cm en plak ze vast

Isolerende platen

Deze platen worden toegepast om kleine oneffenheden te egaliseren en een goede vlakke vloer te krijgen. Plaats de platen in halfsteens verband, haaks of diagonaal op de legrichting van de vloerdelen. Houdt u rekening met rondom een zwelruimte van ca. 1cm.

Beginnen met leggen

Plaats de eerste hele lengte met beide groefzijden naar de muur, vanuit de hoek beginnend. U dient afstandhouders te gebruiken i.v.m. zwelruimte van het materiaal. Zorg dat u recht begint, dit is bepalend voor het totale resultaat.

Verder leggen

De aansluitende delen verspringend aan brengen, zo ontstaat er een levendige vloer ofwel wildverband. Halfsteens is ook mogelijk, maar is meer arbeid en vergt meer materiaal.

Einde van een baan

Draai de laatste plank van een baan om, zodat de messen tegen elkaar aan liggen en teken de maat af. Zorg bij het zagen voor een goede ondersteuning van de plank, voor uw veiligheid en tegen afbreken/splinteren van de plank. Het deel wat u overhoudt vormt het  startstuk voor de volgende baan.

De laatste baan

Leg de te zagen plank op de voorlaatste baan, op de plek waar deze komen moet. Gebruik voor aftekening van de plank een zaagstuk met mes, houdt deze tegen de muur en volg de muur met zaagstuk en potlood: dit is uw zaaglijn.

Randafwerking

Maak nu rondom uw plinten of afdeklatten op maat en plak ze vast.

Aan deze ” Doe Het Zelf”-publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij accepteren geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.