Maatschappelijk Verantwoord

Verantwoord hout

Vloerencentrum de Hoekse werkt veel met natuurproducten en is van mening dat hier respectvol mee om gegaan dient te worden. Het overgrote deel van het door ons toegepaste vloerhout is afkomstig uit milieuverantwoord beheerde bossen. Hier gelden kapquota en herbeplantingsbeleid. Ons hout leveren wij bij voorkeur en waar mogelijk met FSC en/of PEFC keurmerk.

Oplosmiddelen

De door Vloerencentrum de Hoekse toegepaste verwerkingsmiddelen zoals lijm, lak, olie of vloerwas bevatten zo min mogelijk oplosmiddelen of zijn oplosmiddelvrij. Daarbij moet het oogmerk ligt op milieu- en mensvriendelijke producten. Op deze manier creëren we voor iedereen een gezonde omgeving.

Afvalscheiding

Het scheiden van afval heeft tevens onze aandacht. Wij maken gebruik van vier verschillende typen containers voor het scheiden en milieuverantwoord afvoeren van ons (recyclebaar) afval.

Licht

Daar waar wij lichtarmaturen vervangen of aanschaffen zijn dit energiezuinige LED varianten.

VCA

Onze vaklieden zijn in opleiding voor of in het bezit van een VCA diploma. Dit daar wij de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze mensen zeer belangrijk vinden. Eventuele gevaren of risico’s (voor henzelf en/of anderen) van welke aard dan ook kunnen op een juiste wijze ingeschat en op een adequate manier afgehandeld worden. Een aantal van onze medewerkers is zelfs in het bezit van VOL-VCA certificering voor leidinggevenden.